top of page
Ieškoti
  • Pasauliopilietis.lt

5 priežastys, kodėl jaunimas turėtų dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose
Ar jaučiatės atitrūkę nuo politikos? Ar sąvokos "Europos Parlamentas" ir "ES rinkimai" jums atrodo tolimos ir nesusijusios su jūsų kasdieniu gyvenimu? Pagalvokite dar kartą! Jūsų, kaip jauno žmogaus, balsas turi didžiulę galią, ypač kai kalbama apie Europos Sąjungos (ES) ateities formavimą. Tad apžvelkime, kodėl ES rinkimai yra svarbūs ir kokią įtaką jie turi tau.


Atstovavimas yra svarbus: Europos Parlamentas (EP) yra vienintelė piliečių tiesiogiai renkama ES institucija, o tai reiškia, kad kiekvienas balsas yra svarbus. Dalyvaudami ES rinkimuose, turite galimybę išrinkti atstovus, kurie gins jūsų interesus Europos lygmeniu. Šie atstovai priima sprendimus, turinčius įtakos įvairiems jūsų gyvenimo aspektams - nuo švietimo ir įsidarbinimo galimybių iki aplinkosaugos politikos ir skaitmeninių teisių.

Lietuvoje jūsų balsas padeda išrinkti 11 Europos Parlamento narių, kurie spręs mūsų šaliai aktualius klausimus, pavyzdžiui, infrastruktūros plėtra, žemės ūkio politika ir regioninė plėtra.


Įtaka politikai: Europos Parlamente priimami sprendimai turi tiesioginį poveikį įstatymams ir kitiems teisės aktams, kuriais vadovaujasi ES valstybės narės, įskaitant Lietuvą. Nesvarbu, ar tai būtų vartotojų apsauga, klimato kaita, ar prekybos susitarimai, ES lygmeniu priimta politika daro įtaką mūsų kasdieniam gyvenimui ir lemia mūsų visuomenės ateitį.

Pavyzdžiui, Lietuva aktyviai dalyvauja diskusijose dėl klimato kaitos švelninimo strategijų ES. Savo balsu ES rinkimuose galite paremti kandidatus, kurie pirmenybę teikia tvariam vystymuisi ir ekologiškoms iniciatyvoms.


Pasaulinė įtaka: Būdama ES dalimi, Lietuva priklauso didesnei tautų bendruomenei, kuri kartu turi didelę įtaką pasaulyje. Per ES rinkimus jūs galite prisidėti prie ES užsienio politikos, prekybos susitarimų ir diplomatinių santykių su kitomis šalimis formavimo. Jūsų balsas prisideda prie ES vaidmens skatinant taiką, demokratiją ir žmogaus teises visame pasaulyje formavimo.

Dėl Lietuvos geopolitinės padėties ES užsienio politika yra ypač svarbi. Dalyvaudami ES rinkimuose, jūs turite įtakos sprendimams, susijusiems su saugumu, gynyba ir santykiais su kaimyninėmis šalimis.

Teisių ir vertybių apsauga: ES grindžiama demokratijos, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms principais. ES rinkimai - tai galimybė ginti šias pamatines vertybes ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi Lietuvoje ir visoje ES. Rinkdami atstovus, kurie teikia pirmenybę šioms vertybėms, prisidedate prie demokratijos ir laisvių išsaugojimo ateities kartoms.

Pastaraisiais metais Lietuva susidūrė su iššūkiais, susijusiais su žiniasklaidos laisve, teismų nepriklausomumu ir LGBTQ+ teisėmis. Balsuodami ES rinkimuose galite paremti kandidatus, kurie pasisako už šių teisių apsaugą Europos lygmeniu.


Įsitraukimas ir įgalinimas: Dalyvaudami ES rinkimuose aktyviai įsitraukiate į demokratinį procesą ir naudojatės savo teise pareikšti nuomonę apie tai, kaip valdoma jūsų šalis ir ES. Savo balsu siunčiate žinią politikos formuotojams apie jums svarbius klausimus ir padedate formuoti ateities politinę darbotvarkę.

Lietuvoje, kur jaunimo dalyvavimas politikoje yra labai svarbus formuojant šalies ateitį, jūsų dalyvavimas ES rinkimuose parodo jūsų įsipareigojimą kurti teigiamus pokyčius ir kurti stipresnę, įtraukesnę visuomenę.

 

ES rinkimai - tai ne tik politika, bet ir jūsų ateitis. Jūsų, kaip Lietuvos jaunimo, dalyvavimas ES rinkimuose yra labai svarbus formuojant mūsų šalies ir visos Europos Sąjungos kryptį. Taigi registruokitės balsuoti, būkite informuoti ir pasisakykite, kad jūsų balsas būtų išgirstas. Kartu mes galime kurti šviesesnę ateitį visiems!


 


Ši publikacija parengta, įgyvendinant Europos Parlamento bendrai finansuojamą projektą Changemakers for European Democracy. Publikacijoje išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos parlamento požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei Europos Parlamentas negali būti laikoma už juos atsakinga.

154 peržiūros0 komentarų

Commenti


bottom of page