top of page

APIE MUS

​Trumpai apie organizaciją...

VšĮ "Pasaulio piliečių akademija" yra nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas - aktyviai dalyvauti visuomenės kaitos procesuose ir skleisti aktyvaus pilietiškumo ir socialinės gerovės idėjas ir vertybes.

 

Organizacija savo veikla siekia:

  • vystyti nacionalinį, kultūrinį ir pilietinį identitetą; 

  • skatinti pagarbą žmogaus orumui;

  • plėtoti jaunų žmonių kompetencijas, reikalingas jiems kaip aktyviems Lietuvos ir pasaulio piliečiams;

  • skatinti demokratinius procesus visuomenėje ir dialogą tarp įvairių asmenų ir viešosios politikos sektorių;

  • prisidėti prie nevyriausybinio sektoriaus stiprinimo Lietuvoje.

MES...

 

Organizacijos vadovė Indrė yra patyrusi nacionalinių ir tarptautinių projektų švietimo ir jaunimo srityse rengėja ir įgyvendintoja. Ji yra įgijusi Euroinstitucijų administravimo magistro laipsnį. Per daugiau nei 10 savanorystės ir darbo nevyriausybinėse organizacijose metų Indrė yra sukaupusi daug mokymų vedimo, jaunimo konsultavimo, mokymo programų, metodikų ir metodinių priemonių, strategijų rengimo patirties. Indrė yra neabejinga vietos ir globalios visuomenės problemoms. Savo veikla ji siekia skatinti pokyčius vietos ir pasaulio lygmeniu, skatinti aktyvų piliečių dalyvavimą, skleisti pamatines pagarbos žmogui ir aplinkai vertybes bei ugdyti aktyvius ir atsakingus pasaulio piliečius. 

Pagrindinės Indrės interesų sritys: globalusis švietimas, švietimas apie žmogaus teises, aktyvaus pilietiškumo skatinimas, demokratijos procesų visuomenėje plėtra, organizacijų ir projektų valdymas. 

Neringa - projektų koordinatorė Pasaulio piliečių akademijoje, taip pat savanorė
Lietuvos skautijoje. Anksčiau taip pat yra savanoriavusi Marijampolės "Apskritame stale"
bei pati dirbusi su savanoriais. Pagrindinės interesų sritys: ekologija, tvarumas, komunikacija. Didžiąją dalį laisvo laiko praleidžia gamtoje: organizuoja edukacija, žygius, stovyklas.
 

Paulius - projektų koordinatorius Pasaulio piliečių akademijoje ir aktyvus savanoris keliose nevyriausybinėse organizacijose Lietuvoje. Jis taip pat  yra aktyviai įsitraukęs į veiklas susijusias su aktyvia, globalia pilietybe, Darnaus Vystymosi tikslais. Paulius dalyvavo keliose stažuotėse ir savanorystės programose Olandijoje, Nepale, Ugandoje. Stažuodamasis ir dirbdamas kitose šalyse Paulius organizavo mokymus, vaikų teisių kampanijas, ruošė edukacines programas ir dirbo su mokyklų tinklu stiprinant įvairias kompetencijas. 

VEIKLOS KRYPTYS

VEIKLOS TEMATIKA

TIKSLINĖ AUDITORIJA

VEIKLOS ATASKAITOS

Neformalusis švietimas,

Darbas su jaunimu,

Visuomenės informavimas,

Atstovavimas visuomenės narių interesams,

Konsultacinė, ekspertinė ir tyrimų veiklos,

Tarptautinis bendradarbiavimas.

Vystomasis bendradarbiavimas,

Globalusis švietimas, 

Socialinis verslumas,

Tarpkultūrinė komunikacija,

Demokratinio dialogo skatinimas,

Diskriminacijos apraiškų visuomenėje mažinimas,

Pagarbos žmogaus teisėms stiprinimas.

Jauni asmenys,

Jaunimo darbuotojai,

Jaunimo lyderiai,

Neformaliojo švietimo darbuotojai,

Nevyriausybinės organizacijos.

bottom of page