top of page
Ieškoti
  • Solveiga Skaisgirytė, Dovydas Paslauskas

Darnus vystymasis ir savanorystė: pasirinkimai, kuriantys pokyčius

Atnaujinta: 2021-08-25

Savanoriška veikla per pastaruosius keletą metų išpopuliarėjo. Vietiniai savanoriai aktyviai dalyvauja visuomeninėse akcijose ar nevyriausybinėse organizacijose, padėdami įgyvendinti jų tikslus, skirdami savo laisvą laiką ir taip prisidėdami prie socialinių pokyčių visuomenėje kūrimo. Tuo tarpu tarptautiniai savanoriai pokyčius kuria ne tik savo šalyje, bet ir svetur, savo veikla prisidėdami ne tik prie savo valstybės gerovės kūrimo, bet ir gerovės kūrimo globaliu mastu, įgyvendindami iniciatyvas įvairių šalių vietos bendruomenėse.

Gerumui ribų nėra, o galimybių savanoriškai veiklai – apstu. Štai Globalių mainų ir vystymosi iniciatyvų nevyriausybinės organizacijos (angl. Global Initiative for Exchange and Development), įsikūrusios Filipinuose, vadovė Queenie pasakojo, jog jų organizacija siekia įgyvendinti socialinio vystymosi iniciatyvas vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Jų vykdomi projektai ir juose dalyvaujantys savanoriai pamažu kuria pokyčius, turinčius teigiamos įtakos vietos bendruomenėms. Ir tai – tik vienos iš įvairių organizacijų, kuriančių socialinius pokyčius, pavyzdys.


Apie tai, kokia tai organizacija, kokias galimybes atveria savanoriška veikla, kuo ji naudinga vietos bendruomenėms bei kaip ji susijusi su darniu vystymusi – pokalbyje su Globalių mainų ir vystymosi iniciatyvų organizacijos vadove Queenie.


Tikslas – įgyvendinti socialinio vystymosi iniciatyvas

GIED archyvo nuotr.

Organizacijos vadovės Queenie teigimu, jų organizacija gyvuoja jau šešerius metus ir siekia įgyvendinti socialinio vystymosi iniciatyvas.

„Mūsų organizacija vadinasi Global Initiative for Exchange and Development (liet. Globali mainų ir vystymosi iniciatyva), sutrumpintai GIED. Organizacija buvo įsteigta įgyvendinti tarptautinę savanorių mainų programą, taip pat tam, kad galėtume įgyvendinti ir plėsti įvairias socialinio vystymosi iniciatyvas vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu su savo partneriais bei populiarinti globalų vystymąsi“ , - pasakojo Queenie.

Queenie dalinosi, jog organizacija orientuojasi į tris kryptis – tarptautinės savanorystės galimybes, gebėjimų stiprinimą ir socialinio vystymosi skatinimą.

„Visos šios kryptys yra tarpusavyje susijusios. Tarkime, atsivežus tarptautinį savanorį, jis tuo pačiu atsiveža ir tarptautinį požiūrį bei patirtį. Taip pat ir gebėjimų stiprinimas – stengiamės kaip įmanoma labiau įtraukti vietinį jaunimą į įvairias tarptautines veiklas, kurias kuriame kartu su partneriais. Jei tik yra galimybė, kviečiame jaunimą į tarptautinius renginius, susitikimus.

Į vietos bendruomenę žiūrime kaip į erdvę, kurioje galime dirbti ilgalaikėje perspektyvoje, nematome to tik kaip vietos, kurioje gyvena mūsų savanoriai, bet atsižvelgiame ir į jų poreikius“ , - apie organizacijos veiklas pasakojo Queenie.


Prisideda prie darnaus vystymosi

GIED archyvo nuotr.

Savo veiklomis organizacija prisideda ir prie darnaus vystymosi – vykdo aplinkosaugos, maisto saugos ir atsakingo vartojimo užsiėmimus, stengiasi dalyvauti partnerysčių kūrime ir dalintis įvairia patirtimi.

„Mūsų organizacija stipriai palaiko darnų vystymąsi - nemažai dirbame su Darnaus vystymosi tikslais (DVT). Stengiamės kuo aktyviau juos įgyvendinti, populiarinti savo veiklose. Pavyzdžiui, DVT #17, kas reiškia aktyvų dalyvavimą. Tai yra kažkas labai dinamiško. Arba dalyvavimas kaip partnerysčių kūrimas – mes turime daugybę įvairių partnerių vietos, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse ir manome, kad partnerystės yra vienas svarbiausių aspektų, kaip darnus vystymasis gali būti realizuotas. Negalime būti tik savo atskirtoje saloje ir ignoruoti to, kas vyksta kitur.

Taip pat turime veiklų, susijusių su maistu ir jo sauga – skatiname ekologiško maisto vartojimą, bendruomeninio sodo, daržo ar fermos kūrimą, kad daugiau žmonių turėtų savo užauginto maisto, kad jį auginant bendradarbiautų su vietos valdžia dėl paramos. Taip pat nemažai dirbame ir su švietimu, lankomės mokyklose, ypač pradinėse, turime keletą joms skirtų programų. Stengiamės kaip įmanoma dažniau kartu vežtis tarptautinius savanorius, kad jie plačiau dalintųsi savo tarptautine perspektyva su vietos vaikais ir jaunimu. Galima sakyti, kad esame stiprūs darnaus vystymosi tikslų atstovai – dirbame su šiais tikslais nuo pat organizacijos įkūrimo pradžios“ – apie tai, jog organizacijai svarbus darnus vystymasis, pasakojo pašnekovė.


Savanoriai – nepamainomi pagalbininkai

GIED archyvo nuotr.

Nors organizacijoje dirba etatiniai darbuotojai, savanorių dalyvavimas įvairiuose projektuose ir veiklose – neatskiriama dalis. Queenie teigimu, savanorių įgyvendinamos veiklos stiprina vietos bendruomenę.

„Šiomis dienomis dėl pasaulinės pandemijos turime tik ne pilnu etatu dirbančius darbuotojus ir negalime fiziškai naudotis savo ofisu, tad kad išgyventume, kol kas labiau remiamės į vietinius savanorius. Mūsų tarptautiniai savanoriai taip pat labai prisideda prie Darnaus vystymosi tikslų atnešimo į mūsų vietos bendruomenes.

Kaip ir buvau minėjusi, nemažai dirbame su valdžios institucijomis. Yra valstybinis mokomasis ūkis, į kurio veiklą stengiamasi įtraukti kuo daugiau vietos bendruomenės narių. Mes įtraukiame savo tarptautinius savanorius dirbti su šia iniciatyva, bandyti dar labiau ją populiarinti vietos bendruomenėje. Tarptautinio savanorio pagalba tokiame ūkyje suteikia naują perspektyvą to, kas jame vyksta – tai tampa motyvacijos šaltiniu ne tik savanoriui, bet ir vietos jaunimui, kuris gali su savanoriu pabendrauti.

Kaip jau minėjau, visos mūsų veiklos yra persipynusios su Darnaus vystymosi tikslais, tad sunku kategoriškai atskirti, kaip tai daroma. Ieškome tokių vietinių partnerių, kurie dirbtų su DVT ir aktyviai įtrauktų į savo veiklas vietos bendruomenę. Tokiu būdu ne tik savanoris gauna naujos patirties veikdamas su konkrečiais žmonėmis, bet ir vietos bendruomenė dalyvauja teigiamos kaitos procese.

Turime tokių programų, kuriose savanoriai atvyksta čia metams. Jie taip smarkiai įsitraukia į vietos bendruomenes, jog pokytis jose po tokio įdirbio yra matomas, ir jis yra geras, nes vyksta daugiau mokymosi proceso“, - savanorių indėliu ir svarba organizacijos vykdomoms veikloms dalinosi Queenie.


Savanoriška veikla sukuria iššūkių

GIED archyvo nuotr.

Kaip bebūtų, savanoriška veikla gali būti ne tik naudinga, bet ir kelti įvairių iššūkių, kuriuos reikia įveikti tiek organizacijai, tiek į ją atvykusiam savanoriui.

„Manau, kad vienas iš didžiausių iššūkių, su kuriais susiduriame darbe, tai nesusipratimai, kurie kyla iš skirtingo supratimo, ką vadiname savanoriška veikla. Manau, kad tai kyla iš skirtingų lūkesčių ir supratimų, skirtingų požiūrių. Ir net jei mes stengiamės pabrėžti tai, kad savanoriškas darbas - tai neatlygintina, nesavanaudiška paslauga, kurią teikiame bendruomenei, dažnai tenka susidurti su savanoriais, kurie įsivaizduoja kitaip.

Pavyzdžiui, turime nemažai patirčių, kai atvažiavę savanoriai mano, kad jie turi daugybę laisvo laiko, kurį gali naudoti kelionėms, vietinėms patirtims, kad jie turi daugybę laisvės. Jie bando būti labai savarankiški. Dažnai tai yra mūsų iššūkis, kadangi dėl skirtingų kultūrinių niuansų skirtingai suprantame, kas yra savanorystė. Kitas iššūkis – tai kultūrinis šokas, kurį savanoriai patiria, ypač tie, kurie lieka čia metams.

Turime tokią priklausomybės teoriją. Kai tarptautiniai savanoriai ilgiau lieka toje pačioje bendruomenėje, tai pakeičia ir pačios bendruomenės būtį. O priklausomybės teorija sako, kad atvykę savanoriai bendruomenių nariams kartais atrodo kaip gelbėtojai, kurie atvyksta čia ir „dabar išgelbės mane, išspręs mano asmenines problemas, išgelbės mano šeimą“. Tuomet tarptautiniai savanoriai kartais yra matomi kaip finansinė išeitis – pagalba, kuri padės išspręsti asmenines problemas.

Nuolat stengiamės pabrėžti savo partneriams, kad savanorių paruošimas yra labai svarbi savanorystės dalis. Taip pat jau savanoriams atvykus, stengiamės jiems papasakoti buvusių savanorių patirtis, palaikyti dialogą apie šiuos iššūkius su vietos bendruomene. Žinoma, to neįmanoma visiškai išvengti, tai yra mokymosi proceso dalis.

Dar vienas iššūkis yra motyvacijos trūkumas. Savanoriai atvyksta čia, labiau įsigilina į programą, supranta, kad galbūt tikėjosi ne to, ir tuomet, kaip ir visi jauni žmonės, sako: „man tai nepatinka, aš to nenoriu“. Tad savanorių motyvacijos palaikymas yra kritiškai svarbi užduotis mums“, - apie įvairius iššūkius, kylančius dirbant su savanoriais, pasakojo pašnekovė.


Geroji patirtis

GIED archyvo nuotr.

Queenie teigė, kad jokie iššūkiai neprilygsta gerajai patirčiai, kurią suteikia savanoriška veikla.

„Turime daugybę gerų patirčių su savo savanoriais. Dažnai džiaugiamės matydami, kad jie yra patenkinti programa, kad jų lūkesčiai yra išpildyti.

Būna tokių situacijų, kai savanoriai negali susitvarkyti su patirčių gausa, negali paleisti tos vietos ir po kiek laiko jau programai pasibaigus jie grįžta ir aplanko mus, priimančias šeimas ar bendruomenes dar kartą, kartais tiesiog paskambina. Būna net ir tokių atvejų, kai savanoriai grįžta ir atsiveža savo šeimą, supažindina juos su bendruomene, kurioje savanoriavo. Turime ir tokią patirtį, kai savanoris taip ir negrįžo į savo šalį, jis taip pamilo filipinietišką gyvenimą, kad nusprendė čia įsikurti. Manau, jis vis dar čia gyvena (juokiasi).

Dažniausiai visi savanoriai ir po programos palaiko ryšius su šeimomis, kuriose jie gyveno. Tad manau, kad tai yra gerai ir tai yra tai, ką norėjome jiems suteikti, ką norėjome, kad jie patirtų ir turėtų“ , - gerąja patirtimi pasidalino Queenie.


Iniciatyvų nauda - vietos bendruomenėms

Pasak Queenie, šiuo metu organizacija ieško partnerių, dirbančių verslumo tema. Stengiamasi veikti atsakingai, jog įgyvendinami projektai turėtų naudos vietos bendruomenėms.

„Šiuo metu ieškome, kas galėtų pasidalinti darbo patirtimi verslumo tema, nes norime sukurti virtualią platformą, kur vietos gyventojai galėtų pardavinėti savo gaminamus produktus. Norime šiek tiek pakeisti vartotojiškumo įpročius savo bendruomenėje, paskatinti vartoti daugiau vietinių produktų, nes tai naudinga ir pačiai bendruomenei.

Yra nemažai socialinių problemų, su kuriomis stengiamės dirbti, bet žiūrime į jas holistiškai, pavyzdžiui, kaip mūsų veikla bus naudinga vietos bendruomenei ir jos vystymuisi. Pagal tai renkamės partnerius, kurie dirba agrariniais ar kaimo vietovių klausimais. Imdamiesi naujos iniciatyvos visada stengiamės atrasti partnerius, kurie dalijasi vertybėmis, tuo holistiniu požiūriu su mumis ir turi patirties panašiose darbo temose“, - apie tai, jog iniciatyvų pokyčiai svarbūs vietos bendruomenėse, dalinosi Queenie.


Priklausomi nuo finansavimo

GIED archyvo nuotr.

Nors organizacija vykdo tikrai svarbią misiją, tačiau kaip ir daugumos nevyriausybinių organizacijų, jų veiklos nebūtų vykdomos be joms reikalingo finansavimo.

„Dauguma finansavimo į mūsų organizaciją atkeliauja per tarptautines savanorių programas, kadangi jų priėmimas mums yra apmokamas. Turime partnerių organizacijas, jų nuorodas, kaip turime elgtis, kokius mokesčius apmokėti, bet finansiniu aspektu esame labai priklausomi nuo tarptautinių savanorystės programų. Tai ypač pajutome prasidėjus pandemijai.

Praeityje taip pat esame organizavę įvairias tarptautines konferencijas ir gavę lėšų iš jų. Kartais, nors labai retai, gauname aukų. Mums dar neteko patiems teikti didesnių projektų pasiūlymų į fondus finansavimui gauti, nes turime gan nemažus reikalavimus iš valstybės, kuriuos organizacijos turi atitikti. Atrodo, kad kai tik išpildėme visus reikalavimus ir buvome beveik pasiruošę, mus užklupo pandemija“, - jog išgyventi be finansavimo būtų sunku atviravo Queenie.


Ateities tikslai - plėstis, stiprinti ryšius, įgyvendinti teigiamus pokyčius

Šešis metus gyvuojančiai organizacijai svarbu, kad ateityje galėtų įgyvendinti dar daugiau – stiprinti ryšius su partneriais, kad įvairios veiklos atneštų kuo daugiau naudos vietos bendruomenėms.

„Visuomet svajojome dar labiau sustiprinti ryšius su vietos bendruomenėmis, su kuriomis dirbame. Tad nauja verslumo iniciatyva turėtų būti tikrai puiki galimybė mums daugiau bendradarbiauti, kad vietos bendruomenės pamatytų daugiau vertės, kurią jiems gali duoti mūsų organizacija – kad matytų, kaip mūsų suteikiamos galimybės gali pagerinti jų gyvenimus.

Kol kas jie mus mato tik kaip tarptautinių savanorių šaltinį, tad norėtume sustiprinti savo ir vietos bendruomenių ryšį. Tai labai svarbu, nes mes norime padaryti daugiau teigiamos įtakos toms bendruomenėms ir sukurti tvirtas ilgalaikes ir struktūruotas partnerystes.

Mums taip pat svarbus ir tarptautinių partnerysčių stiprinimas, nes jos mums padeda įgyvendinti ir prieš tai minėtus tikslus ir svajones. Norėtume priimti daugiau savanorių, kad galėtume pasiekti daugiau vietinio jaunimo ir parodyti jiems, kad globalus vystymasis egzistuoja; kad žinotų, kad tai yra tai, ką jie gali rasti mūsų organizacijoje, būti tiltu, kuris juos suveda su likusiu pasauliu. Tikiuosi, kad ir toliau išliksime tiltu tarp mūsų tarptautinių ir vietinių partnerių“ , - ateities tikslais dalinosi Queenie.
Ši istorija parengta, įgyvendinant Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai lėšomis finansuojamą projektą „Globalaus teisingumo kompasas“. Projekto vykdytojas – VšĮ Pasaulio piliečių akademija.


Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page