top of page
Ieškoti
  • Solveiga Skaisgirytė, Dovydas Paslauskas

Darnus vystymasis - ne tik žodžiai, bet ir konkretūs veiksmai

Nepalankių mokymuisi sąlygų gerinimas Ugandos vaikams nevyriausybinių organizacijų pagalbaTarp gausybės mus supančios informacijos vis dažniau girdimi žodžiai „darnus vystymasis“. Nors dažnai tai siejama su gamta ir aplinkosauga, tai ne visiškai tiesa.

Darnus vystymasis susideda iš įvairiausių fizinės ir socialinės aplinkos dėmenų. Jo žavesys slypi tarp to, kaip viskas tarpusavyje susiję - tiek vienoje vietovėje vykstanti žmogaus veikla gali nulemti klimato kaitą, pasireiškiančią kitoje pasaulio dalyje, tiek tas pats klimatas gali paveikti mūsų socialinę gerovę.

Pagrindinė darnaus vystymosi misija – skatinti teigiamus pokyčius įvairiose srityse taip, kad dėl to nenukentėtų kitos. Pavyzdžiui, visuomenės teikiama parama sudėtingomis sąlygomis augantiems vaikams neturėtų menkinti jų orumo ar kultūros.

Šioje istorijoje pristatysime People Concern Children Project (PCCP) organizaciją iš Kampalos, Ugandos, kurios direktorius Nickson mums davė interviu ir papasakojo, kaip jų įdomi veikla siejasi su darniu vystymusi.


Tikslas – sudaryti sąlygas vaikų ugdymui

Pasak Nickson, PCCP yra nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, įsikūrusi Rytų Afrikoje, Ugandoje, viename iš sostinės Kampalos lūšnynų. 2009 metais įkurtos organizacijos tikslas - paruošti vietos vaikus formaliai švietimo sistemai.

„Norint išleisti mokytis vaikus Ugandos mokyklose, tėvai turi mokėti mokestį mokyklai, parūpinti uniformą, knygas ir kitas mokymosi priemones. Nepaisant to, į mokyklą einantys vaikai jau turi pažinoti raides, turėti kitus mokymosi įgūdžius. Ne visos šeimos geba paruošti savo vaikus mokyklai ar įpirkti reikiamas priemones, o tai sukuria nemažą barjerą vaikų išsilavinimui“, - sunkumus, su kuriais susiduria tėvai, norintys pasirūpinti vaikų išsilavinimu, atskleidė Nickson.


Indrės Augutienės nuotr.

Erdvė ne tik žinioms

Nickson pabrėžė, kad į PCCP vaikai ateina ne tik mokytis.

„Organizacija turi nedidelę, bet jaukią erdvę vaikams pasiekiamoje vietoje. Joje įkurtos kelios klasės ir kitos erdvės vaikų užsiėmimams. Diena prasideda 8 valandą ryto, kai vaikai susirenka ir pradeda ruoštis dienai: kartu susitvarko aplinką, nusivalo suolus. Dažnai prieš pradedant pamokas vaikai kartu prausiasi ir valosi dantis, jei neturi tam sąlygų namuose.

Kai visi yra pasiruošę ir nusiteikę dienai, pradedamos pamokos klasėse. Šias pamokas dažniausiai veda vietiniai mokytojai ar savanoriai arba tarptautiniai savanoriai, atvykę pagal mainų programas. Klasės yra suskirstytos pagal tokią pat struktūrą, kaip ir mokykloje, o pamokos vyksta pagal formalaus ugdymo programą tam, kad vaikai gautų kuo panašesnę į mokyklos patirtį. Organizacija pati suteikia vaikams reikalingas knygas, popierių, rašymo priemones, pietus“, - pasakojo Nickson.Gerald Ochieng (Soul X-pressions) nuotr.

Nuo žinių mokyklos suole iki neformalios edukacijos skirtingose aplinkose

Nickson teigimu, PCCP ne tik kuria mokyklos aplinką ir užsiėmimus, bet ir stengiasi sukurti dar įdomesnę dieną mokyklą lankantiems mokiniams.

„PCCP pasirūpina, kad po pamokų vaikai turėtų fizinių užsiėmimų, kartu žaistų futbolą ar kitus žaidimus, ko formalus švietimas Ugandoje nesuteikia. Vaikai taip pat mokosi gaminti įvairius darbelius, turi nemokamus neformalaus švietimo užsiėmimus su kitomis Kampaloje veikiančiomis organizacijomis. Be to, vaikus moko savanoriai iš įvairių pasaulio šalių, kas užtikrina paties mokymosi proceso dinamiką ir žinių įvairovę“, - patirtimi dalijosi pašnekovas.


Išsilaiko be valstybės paramos

Šiuo metu PCCP kasdien lankosi apie 230 vaikų, kuriems formali švietimo sistema yra neprieinama. Organizacijos vadovas Nickson dalinosi, kaip nevyriausybinei organizacijai pavyksta išsilaikyti be valstybės paramos.

„PCCP finansinę paramą gauna iš partnerių - draugų[1], kurie dažniausiai yra iš užsienio šalių. Jų suteikiamos paramos dėka vaikai gali gauti pietus ir mokymosi reikmenis. Kai kurie draugai remia organizaciją pinigais, vietiniai draugai dažniausiai prisideda prie jos veiklos konkrečiais daiktais - mokymosi reikmenimis. Dar kiti remia konkretų vaiką ir pasirūpina jų mokymusi. Pastarąjį būdą dažniausiai renkasi buvę organizacijos tarptautiniai savanoriai, kurie pabuvoję Kampaloje po kiek laiko mato, kuriems vaikams reikia daugiau pagalbos, ir prisideda prie jų mokymosi.

PCCP taip pat prekiauja užsiėmimų metu vaikų pagamintais dirbiniais – apyrankėmis. Uždirbti pinigai yra naudojami išlaikyti visą organizaciją. Tačiau ir moksleivių tėvai prisideda tiek, kiek išgali, kad jų vaikų mokymasis būtų kuo sklandesnis“, - apie tai, kaip organizacijai pavyksta išsilaikyti, dalinosi Nickson.People Concern Children Project nuotr.

Rezultatas – rami, mylinti aplinka

Nickson neslėpė, jog didžiausias jų veiklos rezultatas - rami ir mylinti aplinka, skirta vaikams, kurios jie dažnai negauna namuose ar mokykloje. Dauguma vaikų, pabaigę pirmąsias klases PCCP, galiausiai tęsia mokslus mokykloje, kadangi įgyja tam reikalingų žinių ir įgūdžių.

Direktorius pasidalino vienos mergaitės istorija.

„Pabaigusi mokslus PCCP, ji tęsė ugdymą mokykloje. Dėka papildomų užsiėmimų, organizuotų PCCP, ji susidomėjo mada, dizainu ir kryptingai stengėsi kaupti žinias būtent šioje srityje, pabaigė tam skirtus kursus. O dabar ji tuo užsiima atradusi darbą, kur savo žinias gali pritaikyti.

Tokia ir yra pagrindinė organizacijos misija – suteikti galimybę kiekvienam vaikui pačiam susikurti sau ateitį ir tapti nepriklausomais nuo kitų“ , - teigė Nickson.

Ateityje organizacijos vadovas tikisi, kad PCCP bus didelė ir visiems prieinama mokykla, kurią lankantys vaikai galės gauti ne tik pradinį, bet ir pagrindinį bei vidurinį išsilavinimus. Kitas tikslas, kurį yra išsikėlusi organizacija - kad 60 % moksleivių, pabaigusių PCCP mokyklą, būtų pasiruošę įsidarbinti.


INFOBOX:

Kampaloje pradinis ugdymas yra prieinamas ne visiems. Tai nulemia ir vaikų socialinę atskirtį, didelė tikimybė, kad išsilavinimo negavę vaikai toliau liks gyventi lūšnynuose, neturės kompetencijų užsidirbti pakankamai, kad save išlaikytų. Kartu su tarptautiniais, vietiniais partneriais ir draugais People Concern Children Project tokią atskirtį mažina, o ilgalaikėje perspektyvoje suteikia vaikams geresnę gyvenimo pradžią.

Nors iš pirmo žvilgsnio organizacija prisideda prie pokyčio vietos lygmeniu suteikdami švietimą kai kuriems Kampaloje gyvenantiems vaikams, tačiau tarptautinių partnerių ir savanorių dėka šis procesas tampa globaliu.

[1] Draugais PCCP vadina savo partnerines organizacijas ir rėmėjus – tiek vietinius, tiek ir tarptautinius.


Ši istorija parengta, įgyvendinant Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai lėšomis finansuojamą projektą „Globalaus teisingumo kompasas“. Projekto vykdytojas – VšĮ Pasaulio piliečių akademija.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page