top of page

TYRIMAI, ANALIZĖS, APŽVALGOS

The Picture of a Future Global Citizen. The views towards educating young people as global citizens in Lithuania, Bulgaria, Cyprus and Spain

Publikacija "The Picture of a Future Global Citizen. The views towards educating young people as global citizens in Lithuania, Bulgaria, Cyprus and Spain" - tai straipsnių rinkinys pristatantis Lietuvoje, Bulgarijoje, Kipre ir Ispanijoje atliktų tyrimų rezultatus, kuriais partneriai siekė išsiaiškinti, kokių pagrindinių kompetencijų (žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų) reikia ateities pasaulio piliečiams. 

Publikacija parenta, įgyvendinant ES Erasmus+ programos finansuojamą projektą "Six Steps to Global Citizenship" (projekto Nr. 2015-1-LT02-KA205-004096).

Publikacija parengta anglų kalba. Su ja susipažinti galite paspaudę žemiau esantį mygtuką. 

Globalusis švietimas Lietuvoje. Iššūkiai ir galimybės

Pasaulio pilietis asociacijos LITDEA užsakymu 2014 m. parengė politikos dokumentą "Globalusis švietimas Lietuvoje. Iššūkiai ir galimybės". Dokumente apžvelgiama globaliojo švietimo samprata, jos įgyvendinimo prielaidos ir esama situacija Lietuvoje. Jame taip pat pateikiami siūlymai sėkmingai globaliojo švietimo veiklų plėtrai mūsų šalyje. 

Su politikos dokumentu galite susipažinti, paspaudę žemiau esantį mygtuką.

AidWatch ataskaita

Pasaulio pilietis asociacijos LITDEA užsakymu 2014 m. prisidėjo prie AidWatch ataskaitos rengimo. Tai leidinys skirtas apžvelgti šalies oficialios paramą vystymuisi pateikiant numatytų paramos sričių studiją. Lietuvos nevyriausybinių vystomojo švietimo ir bendradarbiavimo organizacijų tinklas rengia pirmąją Lietuvoje Aidwatch ataskaitą, kuri supažindins su Lietuvos oficialia parama vystymuisi skirta pereinamojo laikotarpio patirties perdavimui, demokratijos paramai, lygių galimybių užtikrinimui bei vystomajam švietimui ir visuomenės informavimui.

Pasaulio pilietis analizavimo oficialiosios paramos, skiriamos globaliajam švietimui ir visuomenės

informavimui apie vystymąsi, panaudojimą Lietuvoje. 

Su AidWatch ataskaita galite susipažinti paspaudę žamiau esantį mygtuką.

Please reload

bottom of page