top of page

KAUNO JAUNIMAS - UŽ DARNŲ PASAULĮ!

Projektas "Kauno jaunimas - už darnų pasaulį!" nukreiptas į Kauno miesto jaunimo aktyvaus dalyvavimo, kovojant su globaliais iššūkiais, skatinimą. Juo siekiama prisidėti prie Kauno, kaip aktyvaus jaunimo miesto, įvaizdžio stiprinimo, tenkinant jaunų žmonių pažinimo ir aktyvaus dalyvavimo poreikius ir sudarant sąlygas įsitraukti į prasmingą veiklą darnaus pasaulio labui. Jis skirtas ne tik gerinti jaunimo dalyvavimo situaciją Kauno mieste, bet ir skatinti jaunus miestiečius pažvelgti į savo miestą plataus pasaulio kontekste, geriau suvokti, kokią įtaką globalūs iššūkiai, tokie kaip pasaulinis skurdas, nelygybė, kariniai konfliktai, klimato kaita ir kt., daro miesto bendruomenei. Be to, projekto veiklos skatins kiekvieną jose dalyvaujantį jaunuolį įsitraukti į aktyvią pilietinę veiklą, skatinančią prisidėti prie globalios kaitos.

Projektu siekiama tęsti jau pradėtas plėtoti jaunimo įgyvendinamas globaliojo švietimo tradicijas Kauno mieste, o taip pat prisidėti prie pagrindinių 2016 m. Kauno miesto jaunimo renginių plėtros. Projekto veiklos bus įgyvendinamos, remiantis globaliojo švietimo koncepcija ir metodika. Tai švietimo koncepcija, apimanti žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų visumą, reikalingą aktyviam piliečių dalyvavimui visuomenės kaitos ir vystymosi procesuose vietos ir globaliu lygmeniu. Ši švietimo koncepcija Lietuvoje yra gana nauja ir dar ne itin plačiai naudojama įgyvendinant jaunimo iniciatyvas. Ji taip pat unikali ir tuo, kad leis kiekvienam projekto dalyviui pažvelgti į savo miestą viso pasaulio kontekste.

 

Projekto laikotarpis: nuo 2016-05-06 iki 2016-12-15

 

Projekto veiklos:

  • Jaunimo informavimo ir aktyvaus dalyvavimo akcija "Kauno jaunimas - už darnų pasaulį!", kuri vyko 2016 m. rugsėjo 24 d., Kauno jaunimo dienų metu;

  • Globaliojo švietimo renginys Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams "Jaunimas - už darnų pasaulį!", kuris vyko 2016 m. lapkričio 18 d. Vytauto Didžiojo universitete. 

Please reload

Įspūdžiai iš globaliojo švietimo renginio "Jaunimas - už darnų pasaulį!"

Renginio nuotraukų galerija

Informacija apie renginį

Data: 2016 m. lapkričio 18 d. 

 

Vieta:

Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė (S. Daukanto g. 28, Kaunas)

Vytauto Didžiojo universiteto daugiafunkcinis mokslo ir studijų centras (Putvinskio g. 23, Kaunas)

 

Renginio programa: atsisiųsti renginio programą

 

Projekte dalyvavusios mokyklos:

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla

Kauno "Aušros" gimnazija

Kauno S. Lozoraičio mokykla - daugiafunkcinis centras

Kauno J. Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla

Kauno "Nemuno" mokykla - daugiafunkcinis centras

 

bottom of page