top of page

A STRENGTHENED NETWORK AND AN INTEGRATION MAP FOR REFUGEES

Projektas "A Strengthened Network and an Integration Map for Refugees" (I’MAPPY) - tai Erasmus+ strateginių partnerysčių projektas, kurį finansavo Turkijos nacionalinė agentūra. Projekto tikslai:

  • Įgalinti jaunus pabėgėlius partnerių šalyse aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime; 

  • Prisidėti prie nevyriausybinių organizacijų gebėjimų stiprinimo, siekiant integruoti jaunus pabėgėlius į savo veiklas;

  • Išplėtoti su jaunais pabėgėliais dirbančių organizacijų bendradarbiavimą, tinklaveiką ir tarpusavio veiksmų koordinavimą.

 

Projektu bus siekiama sukurti interaktyvų žemėlapį, kurio pagalba jauni pabėgėliai galės rasti organizacijas ir institucijas, galinčias jiems suteikti reikalingą pagalbą. Kiti planuojami projekto produktai - projekto internetinė svetainė, informacinis vadovas jauniems pabėgėliams ir vadovas nevyriausybinėms organizacijoms, siekiančioms savo veikloje integruoti jaunus pabėgėlius.

 

 

 

 

                                                          Projektas įgyvendinamas remiant Europos Komisijos, Erasmus+ programos lėšomis.

Projekto partneriai
Projekto internetinė svetainė

IGAM

Projekto koordinatorius, Turkija

Terra Ankara

Projekto partneris, Turkija

Pasaulio piliečių akademija

Projekto partneris, Lietuva

TDM 2000

Projekto partneris, Italija

IASIS

Projekto partneris, Graikija

ADEL

Projekto partneris, Slovakija

Please reload

Daugiau informacijos apie projektą ir jo rezultatus rasite internetinėje svetainėje

https://www.imappy.org/ 

Sekite projekto naujienas Facebook paskyroje!
bottom of page